කහ තේ

  • China Tea Mengding Yellow Bud Chinese Yellow Tea

    චීන තේ කහ මදය චීන කහ තේ

    සිංචුවාන් පළාතේ යාන් නගරයේ මෙන්ඩිං මවුන්ටන් හි නිපදවන කහ පැහැති අංකුර වර්‍ගය කහ පොහොට්ටු හැඩැති කහ තේ වලින් එකකි. මෙන්ඩිං මවුන්ටන් යනු ප්‍රභේද ගණනාවක් ඇති තේ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශයකි. චීන ජනරජයේ මුල් අවධියේදී ප්‍රධාන වශයෙන් කහ අංකුර නිපදවන ලද අතර මෙන්ඩිං කහ අංකුර මෙන්ඩිං තේ වල නියෝජිතයා බවට පත්විය. “කිංලි දන්නේ ලුෂුයි පමණක් බවත් තේ යනු මෙංගාන් කන්ද” බවත් කියවේ. මෙංග්ඩින් කන්දේ සුවිශේෂී දේශගුණය සහ භූගෝලීය පරිසරය දූෂණයෙන් තොර තේ වර්‍ධනය සඳහා හොඳම පරිසරය බව දැක ගත හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න